Zednictví

  • od základních zednických prací až po štuky

  • betonáže

  • zdění

  • stěrkování

  • omítky

  • opravy zdiva